Zorgkosten

Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering zorgkosten af te sluiten. Daarnaast bestaan er een vrijwillige aanvullende verzekering. Tevens bestaat er de mogelijkheid uw premie te verlagen door de verplichte eigen bijdrage van 385 euro op te hogen. De eerste 385 euro (of hoger als u dit heeft afgesloten) aan zorgkosten zijn dus altijd voor uw eigen rekening. Elk zorggebruik dat uw eigen risico overstijgt, wordt door uw zorgverzekeraar vergoedt. Hierbij dient u wel een verwijzing van uw huisarts te hebben.

Alle zorg die door uw huisarts wordt geleverd valt buiten deze eigen bijdrage (behalve keuringen, zie elders op deze website). Op de afschriften van uw zorgverzekeraar staan deze huisartskosten wel vermeld. Deze kosten bestaan uit een inschrijftarief en uw daadwerkelijke zorggebruik (consult, visite e.d.). Afhankelijk van de zorg die een huisarts levert, betaalt de verzekeraar daarbij extra opslag. Bijvoorbeeld wanneer een huisarts een praktijkondersteuner GGZ faciliteert. Een van deze extra opslagen wordt gedeclareert op naam van de regionale ketenzorg, de Kcoetz (https://www.kcoetz.nl/).

Echter, alle recepten die uw huisarts uitschrijft, en aanvullende diagnostiek die een huisarts aanvraagt, gaan wel direct van uw eigen bijdrage af. Evenals elke consultatie van een specialist of opname in een ziekenhuis. Om inzicht in deze kosten te krijgen staan hieronder enkele links om deze kosten inzichtelijk te maken. De kosten kunnen echter anders zijn afhankelijk van de contracten die uw verzekering al dan niet met deze zorgverleners heeft. Deze informatie is dus ter indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Laboratorium AtalMedial: https://www.atalmedial.nl/zorgverlener/downloads/tarievenatalmedial0/

Streeklaboratorium Haarlem e.o.: http://www.streeklabhaarlem.nl/node/367

Spaarne Gasthuis: https://spaarnegasthuis.nl/kosten-en-vergoedingen/tarieven-spaarne-gasthuis