Rijbewijskeuring

Elke arts mag een rijbewijskeuring voor het CBR uitvoeren. De KNMG geeft echter het advies dat een huisarts niet zijn eigen patienten keurt. Een belangenconflict kan de arts-patientrelatie schaden.

Om onze patienten tegemoet te komen bieden wij wel aan dat de waarnemend huisartsen deze keuring uitvoeren. Omdat het echter niet onze primaire zorgtaak betreft, hebben wij hiervoor maar beperkte mogelijkheid.

Zoals de berichtgeving vanuit het CBR ook al vermeldt, zijn de kosten voor een rijbewijskeuring niet bij uw zorgverzekeraar te declareren. U dient contant af te rekenen, bij voorkeur per PIN.

Onderstaand enkele andere regionale instanties waar u een keuring kunt laten uitvoeren (via google gevonden).

 1. www.rijbewijskeuringsarts.nl: 036 -72 00 911
  1. Medi Point
   Stephensonstraat 45
   2014 KC Haarlem
  2. Thuiszorg Amstelring
   Lutulistraat 145
   2131 TG Hoofddorp
  3. Mediwerk
   Reina Prinsen Geerligsdreef 75
   2135 HS Hoofddorp
 2. Stichting Welzijn Ouderen Heemstede
  1. Lieven de Keylaan 24 
   2101 VE Heemstede 023-5288510