Medische verklaringen

De huisartsen verstrekken geen verklaringen voor bijvoorbeeld woningen, geannuleerde vakanties, scholen, werkgevers en dergelijke.

Het wordt de behandelend arts in Nederland door de KNMG* afgeraden dergelijke verklaringen te schrijven.

Alleen controlerend artsen mogen, met toestemming van u (op schrift), de huisarts om informatie vragen. Daarbij is het van belang te weten, dat uw huisarts, uitsluitend met uw toestemming, alleen feitelijke informatie kan geven, zonder dat hij een waardeoordeel uitspreekt. Hij kan dus een opsomming geven van de klachten en ziektebeelden van de patiënt en eventueel het ziektebeloop. Hij mag hierbij niet aangeven wat de gevolgen op langere termijn zijn of wat dit bijvoorbeeld betekent voor uw belastbaarheid of inzetbaarheid bij uw werk.

*De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft hier een officieel standpunt over.

toelichting bij weigering behandelend arts om een geneeskundige verklaring af te geven