Praktijkaccreditatie

 

Wij zijn sinds januari 2014 een NPA geaccrediteerde praktijk

logo nhg

NPA staat voor NHG-Praktijkaccreditering.

Wij willen als praktijk verantwoorde zorg leveren en hechten aan kwaliteit.
NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Meer dan een derde van alle huisartsen in Nederland is deelnemer.
De reden wat wij als praktijk deelnemen is om de kwaliteit van praktijkvoering en daarmee de zorg te verbeteren.

De eisen zijn omvangrijk. Het resultaat telt. De regels rondom de accreditering zijn vastgesteld door een breed, onafhankelijk Collega van Deskundigen. Dat College bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patienten (NCPF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Het keurmerk heeft daardoor een breed maatschappelijk draagvlak.

 Dit levert het de praktijk uiteindelijk op

 • Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering.
 • De huisarts weet waar hij/zij staat. De huisarts verzamelt zelf gegevens over de praktijk. NPA vergelijkt de gegevens met die van andere gecertificeerde huisartspraktijken. De spiegelinformatie die dat oplevert helpt de huisarts verder.
 • Zichtbare resultaten. De verbeteringen die de huisarts doorvoert zijn goed onderbouwd en dragen merkbaar bij aan betere zorg en tevreden patiënten.
 • Het team werkt soepeler en effectiever.
 • Saamhorigheid. Het team zet de schouders onder kwaliteitsverbeteringen.
 • Erkenning. Het keurmerk maakt onze kwaliteit zichtbaar.
 • Nascholingspunten voor herregistratie huisartsen.
 • Gerechtvaardigd vertrouwen dat onze praktijk verantwoorde zorg levert.

 

Dit merkt u als patiënt

 • Uw huisarts heeft permanent aandacht voor de ervaringen van uw als patiënten. Uw huisarts houdt regelmatig patiëntenenquêtes. Eventuele klachten ziet de huisarts als kans om de praktijkvoering te verbeteren.
 • Uw huisartsenpraktijk werkt systematisch aan verbetering van de zorg.
 • De telefonische bereikbaarheid van uw praktijk is optimaal, de hygiëne is op peil, uw praktijk is gevestigd in een goede accommodatie en uw huisarts gebruikt instrumenten hulpmiddelen en apparatuur die voldoen aan de standaarden van nu.

Verbeterpunten praktijk

Wij vinden het als praktijk belangrijk om vakkundig en zo efficiënt mogelijk zorg te verlenen.

Om die reden zijn wij actief bezig om eventuele knelpunten aan te pakken en
verbeteringen binnen onze praktijk aan te brengen. 

Punten die wij op dit moment proberen te verbeteren zijn:

 • Telefonische bereikbaarheid
 • Herhaalmedicatie