Foto`s praktijk

ingang praktijk ingang               wachtkamer wachtkamer

folderrek Folderrek                         spreekkamer pohspreekkamer POH

 behandelkamer behandelkamer               spreekkamer spreekkamer