Assistentie en praktijkondersteuning

 Assistentie

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk 
 • Verbinden van wonden 
 • Oren uitspuiten 
 • Hechtingen verwijderen 
 • Urine onderzoek 
 • Suikercontrole 
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek) 
 • Verstrekken van informatiefolders

 Maak hiervoor telefonisch een afspraak op werkdagen voor 10.00 uur.

Praktijkondersteuning

De praktijkondersteunster is een verpleegkundige die een aanvullende opleiding gevolgd heeft. Zij doet sommige taken die voorheen door de huisarts gedaan werden. Voor de behandeling van onder meer Diabetes (suikerziekte) en hypertensie (hoge bloeddruk) heeft zij in samenwerking met de huisarts eigen spreekuren.

U kunt bij de praktijkondersteunster tercht voor:

 • ECG (electrocardiogram/hartfilmpje) maken
 • Holter ECG
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Enkel -Arm index (vaatonderzoek benen)
 • Stoppen met roken begeleiding
 • Diabetes controle
 • Hypertensie controle
 • Ouderenzorg

Maak hiervoor telefonisch een afspraak via de assistente