Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Heemstede


Huisartsenpraktijk Heemstede

Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
Telefoon: 023 528 73 39

Telefoonnummer Nagy 023-5287339

Telefoonnummer van Seggelen 023-5285975

www.huisartsenpraktijkheemstede.nl


Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Van 10.30 tot 11.00u zijn wij in overleg en alleen voor spoed bereikbaar.

 

Wij werken alleen op afspraak (geen inloopspreekuur).

Voor een afspraak met dokter Nagy belt u 023-5287339.

Voor een afspraak met dokter van Seggelen belt u 023-5285975.

 

Bij afwezigheid, bijvoorbeeld door vakantie, verzoeken wij u alsnog het praktijknummer van uw eigen huisarts te bellen.

U wordt automatisch doorgeschakeld met een van de waarnemend collega's:

Huisartsen Bakker / Pattiselanno: Zandvoorterweg 71 A te Aerdenhout, 023 524 2962

Huisarts van der Meij: Zandvoorterweg 71 A te Aerdenhout, 023 524 8301

 

In avond, nacht en weekenden kunt u terecht bij de Spoedpost: 

Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem, 023 224 2526 

 

Afspraak maken

Afspraak maken

Gedurende de openingstijden van de praktijk kunt u bellen voor een afspraak. Op alle werkdagen is er spreekuur op afspraak.

 

Voor een afspraak met dokter Nagy belt u 023-5287339.

 

Voor een afspraak met dokter van Seggelen belt u 023-5285975.Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuale klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening me houden in onze agenda. 

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, belt u dan tijdig af. Wij kunnen dan iemand anders helpen. 

Terugbelspreekuur

Gedurende de openingstijden van de praktijk kunt u bellen met vragen.

Indien u op werkdagen voor 10.30 uur belt met een vraag wordt u dezelfde dag nog teruggebeld in principe tussen 11.00 en 12.00u.

 

Huisbezoek

Een visite van de huisarts kunt u telefonisch aanvragen. Indien de visite dezelfde dag is gewenst, verzoeken wij u vriendelijk deze aan te vragen tussen 08.00-10.00uur. 

visitetijden:

-praktijk dokter Nagy: dagelijks van 12.00 - 14.30 uur, op donderdagmiddag vanaf 13.00 uur.

-praktijk dokter van Seggelen: dagelijks van 12.00-14.00 uur.

Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, verdient het - indien mogelijk - de voorkeur naar de praktijk te komen.

Herhaalrecepten

Uw herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag  aanvragen via de herhaalreceptenlijn (keuze 2) of via de assistente (keuze 3). Houdt uw oude doosjes bij de hand. Medicijnen die voor 15.00uur zijn aangevraagd, kunt u de volgende dag bij uw apotheek ophalen.
U kunt ook gebruik maken van de herhaalservice van uw apotheek. Dit is een service waarbij u voor uw chronische medicatie geen herhaalrecepten meer hoeft te vragen bij uw huisarts. De apotheek vraagt de herhaalrecepten voor u aan als uw medicijnen bijna op zijn. De apotheek stuurt u een bericht als u de medicijnen kunt ophalen. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw apotheek.

Avond-,nacht- en weekenddienst

 

EEN loket voor alle spoedzorg in de regio Haarlem, Velsen en Zuid Kennemerland!

Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u verdraait uw knie of enkel bij een voetbalwedstrijd. Of u bent bezorgd om uw partner, die het in de loop van de avond steeds benauwder krijgt. U heeft 's avonds, 's nachts of in het weekend zorg nodig en het kan niet wachten tot de volgende dag.

Gaat u dan naar de Huisartsenpost of naar de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis? U hoeft niet te twijfelen. U belt buiten kantooruren direct de Spoedpost , de combinatie van de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp! Bij acuut levensgevaar belt u 112. U kunt de Spoedpost ook bellen voor een advies, bijvoorbeeld als u ongerust bent of niet zeker weet of uw klacht kan wachten tot u naar uw eigen huisarts kunt.

Let op:
De Spoedpost is alleen bereikbaar buiten de openingstijden van uw eigen huisartsenpraktijk: 's avonds, 's nachts, in het weekend en op feestdagen. Binnen kantooruren (0.800 - 17.00 uur) kunt u gewoon terecht bij uw eigen huisarts. Die verwijst u zo nodig door naar het ziekenhuis. Voor acute ziekenhuiszorg is de afdeling Spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis Zuid 24/7 geopend, voor kleine ongevallen de locatie Haarlem Noord overdag en 's avonds tot 22.00 uur. (hierna alleen huisartsenzorg mogelijk)

Spoedgevallen

Belangrijke nummers bij spoedgevallen

Bel 112 bij levensbedreigende situaties.Bel tijdens kantooruren de praktijk:

Nagy 023 - 5287339 en kies optie 1.

Of

van Seggelen 023 - 5285975 en kies optie 1.Bel 's avonds, 's nachts, in het weekend of tijdens feestdagen de huisartsenpost: 023-2242526.